Ako aj včely vzdávajú úctu Hospodinovi, Presvätej Bohorodičke a svätým na ikonách

2021.12.16 23:13

V mnohých monastieroch, ktoré majú včelíny, bratia dávali ikony do úľov, kde včely prejavovali úctu k Hospodu Bohu, k Presvätej Bohorodičke a k tváram svätých. Ich tváre nepokrývali voskom a plástami. Na fotografii je detail z monastiera Esfigmen (Grécka  Pravoslávna Staroštýlna Cirkev) na mníšskej svätej hore Athos.