Ako svätý Naum Ochridský stáročia po svojom zosnutí zabránil premeniť svoj monastier na mešitu

2019.04.18 20:24

Svätý Naum Ochridský je jeden z hlavných učeníkov svätých slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Spolu s ďalšími svätými učeníkmi Gorazdom, Klimentom Ochridským, Sávom a Angelárom patrí medzi svätých slovanských sedmopočetníkov. Spomínaní svätí učeníci a mnohí ďalší boli po smrti svätého Metoda v roku 885 vyhnaní prívržencami západnej „misie“ z našej vlasti na slovanský juh, kde pokračovali vo veľkej cyrilometodskej kresťanskej misii. Posledným evanjelizačným pôsobiskom svätého Nauma bola oblasť pri Ochridskom jazere na území vtedajšej Bulharskej ríše a dnešnej Macedónskej republiky. Na južnom brehu Ochridského jazera svätý Naum vybudoval monastier nazvaný jeho menom, v ktorom je dodnes hrob s jeho zázračnými svätými ostatkami. Svätý Naum konal mnoho zázrakov už počas svojho pozemského života, no od jeho blaženého zosnutia v roku 910 až dodnes je ich nespočetné množstvo. Ochridský pravoslávny arcibiskup Joasaf II. (1719-1745) uviedol, že zázrakov svätého Nauma je viac ako hviezd na nebi. Svätý divotvorec Naum okrem iného zázračne zabránil, aby  sa jeho pravoslávny monastier  stal mešitou.

 

Svätý Naum Ochridský (+910), jeden z učeníkov svätých Cyrila a Metoda, jeden zo svätých sedmopočetníkov a apoštolov slovanských

 

AKO SVÄTÝ NAUM STÁROČIA PO SVOJOM ZOSNUTÍ ZABRÁNIL PREMENIŤ SVOJ MONASTIER NA MEŠITU

V čase  vlády Osmanskej ríše bolo mnoho chrámov a monastierov premenených na mešity. Nazif-paša prišiel do monastiera svätého Nauma, aby aj ten premenil na mešitu.

- Nech vás tu od rána nevidno! Dosiaľ to bol monastier, ale ja ho premením na mešitu! - povedal Nazif-paša igumenovi a ďalším obyvateľom  monastiera.

-  Vážený paša, daj nám 24 hodín, aby sme sa poradili so svätým Naumom! – prosil igumen.

- Kdeže je svätý Naum, ďaur! – ostro odsekol Nazif-paša. (Do ďaurov moslimovia nadávali kresťanom – pozn. prekl.)

- Každých 24 hodín tu prichádza, zjavuje sa tu svätý Naum a potom opäť odchádza. Keď príde, povieme mu o vašom úmysle. Urobíme to, čo povie! – odpovedal mu igumen.

- No, počkám si tých 24 hodín, aj tak vám nič nepomôže! – drsne odvetil Nazif-paša a odišiel.

Po 24 hodinách prišiel Nazif-paša, a zvolal:

- Hej, kňažúr, čo ti povedal tvoj svätý Naum?

- Paša, svätý Naum mi povedal: „Nech Nazif-paša vezme prázdnu čašu. Nech do nej naleje víno a pri monastieri, zo skaly, nech ju hodí dole do jazera. Ak sa víno z čaše vyleje, alebo ak sa čaša rozbije, premeň  monastier na mešitu, no ak nie, tak sa ho nedotýkaj!“- Je tam toho! Hneď to urobím!

 

Nazif-paša naplnil čašu vínom, zhodil ju z vysokej skaly dole, no čaša sa ani nevyliala, ani nerozbila, len hladko pristála na hladine jazera a spokojne si tam plávala.

- Toto je sväté miesto! Tu bol a bude monastier! – povedal Nazif-paša, ktorý sa zriekol svojho pôvodného plánu.

 

Od tej chvíle viac nik neútočil na monastier svätého Nauma, ani na jeho obyvateľov. Neútočili dokonca ani na tých, ktorí roznášali svätonaumský chlieb. Všetci násilníci a zbojníci sa báli trestu svätého Nauma.

 

Stojan Risteski: Čudata na sveti Naum (Zázraky svätého Nauma)

 

Z macedónčiny preložil: o. Vladimír Mohorita