Ako svätý mučeník Filozof Alexandrijský porazil najskôr smilníčku a potom kata

2020.06.13 15:01

Sobota 31. mája / 13. júna 2020. Svätého mučeníka Filozofa Alexandrijského.

V čase prenasledovania kresťanov za Décia a Valeriána (okolo roku 250) si istý pohanský sudca v Alexandrii všimol, že mnohí mužní kresťania si želali byť sťatí v mene Christa. Rozhodol sa použiť proti nim rafinovanejšie muky, aby ich duša zomrela skôr ako ich telo.

Chytil mladého kresťana, priviazal ho k mäkkej posteli uprostred prekrásneho sadu, kde vôňa množstva kvetov a stromov sladko napĺňala zmysly. Potom priviedol k mladíkovi veľmi krásnu smilníčku. Ona sa mu vrhla na krk a slovami i vášnivými bozkami začala vábiť mladého mučeníka k hanebnej rozkoši.

Po Božom vnuknutí mužný vojak Christov zatvoril oči a aby bolesťou zvíťazil nad prirodzeným poryvom tela k rozkoši, zahryzol si do jazyka tak silne, že ho úplne odhryzol. Krvavý kus svojho tela vypľul priamo do tváre smilníčke, ktorá od strachu ušla. Takto mladík zvíťazil prvýkrát nepodľahnúc telesnej vášni. Potom zvíťazil po druhýkrát, keď s radosťou sklonil svoju hlavu pod katov meč a získal veľký mučenícky veniec.

Pripravil o. Vladimír Mohorita