Ako svätý mučeník srbské knieža Joan-Vladimír víťazoslávne zdvihol svoju odťatú hlavu zo zeme, vysadol na koňa a docválal až k chrámu, kde s modlitbou odovzdal dušu Hospodinovi

2020.06.04 06:26

Bulharský cár Joan Vladislav, ktorý sa na trón dostal zavraždiac vlastného bratranca Radomíra a túžil rozšíriť svoje územie aj o Srbské kniežatstvo, bol ohromený, keď uvidel živé srbské knieža svätého Joana-Vladimíra, ktorému už po ceste na Prespu pripravil mnohé pasce. Boh držal nad svätým Joanom-Vladimírom ochrannú ruku, až kým nenadišiel preň čas prijať mučenícky veniec.

Svätý mučeník srbské knieža  Joan-Vladimír

Bulharský cár Joan Vladislav sa vrhol na Joana-Vladimíra, želajúc si zabiť ho, ale nemohol mu ublížiť. Vtedy Joan-Vladimír sám podal Joanovi Vladislavovi svoj meč so slovami: „Vezmi a zabi ma, lebo ja som pripravený zomrieť ako Ábel!“ Joan Vladislav, od hnevu zaslepený a zbavený rozumu, schmatol meč a odťal hlavu blahoverného kniežaťa Joana-Vladimíra.

Svätá tradícia hovorí, že svätý mučeník srbské knieža  Joan-Vladimír zdvihol svoju hlavu zo zeme, sadol si na koňa a vybral sa do chrámu. Keď tam došiel, zišiel z koňa a povedal: „Do Tvojich rúk, Hospodine, odovzdávam duch môj“ a vydýchol, nadobudnúc vždy žiariaci  mučenícky veniec. To sa stalo 22. mája 1015. Mučeník Joan-Vladimír bol pochovaný v tomto chráme a jeho mohyla, nad ktorou sa často objavovalo nebeské svetlo, sa stala miestom uzdravení modliacich sa.

Keď sa bulharský cár - vrah dozvedel o uzdraveniach, dovolil svojej sesternici Kosare-Teodore, manželke zavraždeného blahoverného kňaza  Joana-Vladimíra (s ktorou svätý mučeník za života žil po dohode ako brat a sestra) preniesť sväté ostatky svojho manžela - mučeníka do vlasti, do monastiera svätého Jána v Elbasane, ktorý sa dnes nachádza v Albánsku.

Počas nového pochodu proti Srbsku v roku 1018, tri roky po vražde, bulharský cár – vrah  Joan Vladislav uvidel pri sebe vojaka s výzorom zosnulého srbského kniežaťa Joana-Vladimíra. Vyľakaný bulharský cár sa rozhodol zachrániť útekom, no anjel ho prebodol a on padol na zem mŕtvy.

Neskôr sa ukázalo, že sväté ostatky svätého mučeníka Joana-Vladimíra sa nerozkladajú a vydávajú zázračnú vôňu. V ruke knieža držalo kríž, ktorý mu jeho vrah (pritom bratranec jeho bulharskej manželky Kosary-Teodory) zákerne poslal ako prejav dobrej vôle a toho, že sa vraj  báť prísť na spoločné stretnutie. Sväté ostatky svätého mučeníka srbského kniežaťa Joana-Vladimíra najmä pravoslávni v dnešnom Albánsku, Srbsku, Čiernej Hore, Macedónsku považujú za jeden z najväčších duchovných pokladov.

Pripravil o. Vladimír Mohorita