Cirkev zakázala čokoľvek na Symbole viery meniť a meniť na ňom niečo znamenalo odpadnúť od Cirkvi. A čo na to Rím?

2020.06.05 08:47

Štvrtok 22. mája / 4. júna 2020. Svätých otcov 2. všeobecného snemu v Carihrade z roku 381, na ktorom svätí otcovia porazili herézu duchoborcov. Duchoborci alebo takzvaní makedoniáni spochybňovali rovnosť Ducha Svätého s Otcom a Synom, čo bol útok na Svätú Trojicu a pravoslávnu vieru v ňu.

Významnú úlohu zohral svätý cár Feodosij Veľký (vládol v rokoch 379-395), ktorý snem zvolal a počas svojho vládnutia bojoval proti pohanstvu. Za jeho vlády sa služba pohanským bôžikom označila za trestný čin. V súlade so Svätým Písmom, ktoré hovorí, že bohovia pohanov sú démoni.

Na tomto sneme bol doplnený aj Symbol viery, ktorý sa dnes nazýva tiež nicejsko-carihradským, lebo jeho prvá časť bola prijatá otcami prvého všeobecného snemu v roku 325 v Nicei. Len Pravoslávna Cirkev vyznáva Symbol viery presne tak, ako bol prijatý na prvom a druhom všeobecnom sneme. Rím ho neskôr zmenil v časti o Duchu Svätom, čím upadol do herézy s latinským názvom filioque, a to napriek tomu, že Cirkev zakázala čokoľvek na Symbole viery meniť a meniť na ňom niečo znamenalo odpadnúť od Cirkvi.

o. Vladimír Mohorita

Ikona svätých otcov 2. všeobecného snemu, ktorý sa konal v roku 381 v Carihrade