Čo sa stalo 25. decembra 1934? Božie narodenie, alebo sviatok svätého Spyridona Trimifuntského?

2021.12.24 12:06

SVÄTÝ BISKUP SPYRIDON A NOVÝ KALENDÁR V PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI

Tí pravoslávni, ktorí nezákonne prešli na nový kalendár, nezostali bez jasného varovania zo strany Nebeskej cirkvi o nesprávnosti cesty, ktorou sa vydali.

Jedno takéto varovanie dostal novokalendárny biskup gréckeho mesta Larisa Arsenij. Stalo sa to 25. decembra 1934, teda v deň sviatku svätého biskupa a divotvorcu Spyridona Trimifuntského (vtedy sa slávi podľa starého, pravoslávneho kalendára), keď niektorí pravoslávni nesprávne  slávia Vianoce, Roždestvo Christovo, narodenie Spasiteľa, podľa odsúdeného, nepravoslávneho kalendára.

Ikona svätého Spyridona Trimifuntského z gréckeho kláštora svätých mučeníkov Cypriána a Justíny, Fili, Atika

 

BISKUP BISKUPOVI: NIE TIETO PIESNE BY SI MAL SPIEVAŤ!

Ráno sa lariský biskup Arsenij odviezol autom k svojmu chrámu, aby odslúžil vianočné bohoslužby. Keď prišiel, pred pravoslávnym chrámom uvidel pokorného  a láskavého starčeka-arcipastiera s biskupskou panagiou  zavesenou na krku. Novokalendárny biskup Arsenij mu povedal: "Brat, poďme spolu, aby sme zaspievali radostné piesne Božiemu narodeniu a  potom ťa prijmem ako hosťa."

Pokorný biskup mu odpovedal: "Nie tieto piesne by si mal spievať, ale moje, svätého arcipastiera Spyridona!"

 

BISKUP BISKUPOVI: ODÍĎ ODTIAĽ!

Hierarcha Arsenij sa nahneval a povedal: "Ja ťa pozývam a ty mnou pohŕdaš. Tak teda odíď odtiaľ!"

Biskup Arsenij vstúpil do chrámu, poklonil sa pred ikonami a sadol si na miesto, ktoré mu prináležalo. Keď prišiel čas spievať kánon, biskup-novokalendárnik zaspieval prvú katavasiu a potom ukázal na chór, aby ten zaspieval druhú. Keď začal tretiu, zrazu sa mu urobilo zle. Dal pokyn chóristom, aby pokračovali bez neho, potom vošiel do oltárnej časti, kde sa ho pýtali: "Čo sa stalo, vladyka?" Na to on odpovedal: "Cítim sa zle."

 

DVAJA BISKUPI NA VEČNOSTI

Keď sa biskupovi Arsenijovi ešte viac priťažilo, previezli ho domov, ale tam mu bolo už len horšie. Na druhý deň biskup Arsenij zomrel.

Bol tak potrestaný za svoju bezbožnú neposlušnosť voči svätému biskupovi Spyridonovi. Tento zázrak je stále známy starým obyvateľom gréckeho mesta Larisa.

 

Pripravil: o. Vladimír Mohorita

Zdroj: Dr. Vladimir Moss. Pravoslávna cirkev na križovatke. Kapitola IV., Grécko a Balkán: Národná pravda,  Аleteia,  Petrohrad 2001.

 

Poznámka: Svätý biskup Spyridon bol významným účastníkom Prvého všeobecného snemu v roku 325 v Nicei, kde svojím zázrakom a mocou svojho slova pomohol poraziť ariánsku herézu. Na tomto sneme svätí cirkevní otcovia okrem iného tiež posvätili a schválili juliánsky kalendár a dogmu o Paschálii, čase slávenia Paschy, Veľkej noci. Nerozkladajúce sa sväté ostatky svätého Spyridona Trimifuntského ležia v jemu zasvätenom pravoslávnom katedrálnom chráme v meste Kerkyra na gréckom ostrove Korfu. Po stáročia sa pri nich po úprimných modlitbách dejú nespočetné zázraky.