Štvrtok 7./20. júna 2019, sviatok svätého mučeníka Feodota Ankyrského

2019.06.20 15:59

Svätý mučeník Feodot Ankyrský (+303/304)

Svätý mučeník Feodot žil v druhej polovici 3. storočia v meste Ankyra v Galátskej oblasti a mučenícky veniec za Christa prijal na začiatku 4. storočia. Svätý Feodot mal pohostinstvo i hostinec, bol ženatý. Už v tom čase dosiahol vysokú duchovnú dokonalosť: dodržiaval čistotu, pestoval zdržanlivosť, telo podroboval duchu, cvičil sa v pôste a v modlitbe. Svojimi rozhovormi privádzal Židov a pohanov ku kresťanskej viere a hriešnikov k pokániu a k náprave. Svätý Feodot získal od Boha dar uzdravovať, liečil chorých položením rúk na nich.

V čase prenasledovania kresťanov za imperátora Diokleciána (284–305) mnohí kresťania ušli z Ankyry, pričom tam zanechali svoje domy i majetok, len aby nezradili Christa tým, že prinesú povinnú obetu idolom. V krajine zavládol hlad. V tieto ťažké dni Feodot v svojom hostinci poskytoval útočisko kresťanom, ktorí ostali bez strechy nad hlavou, skrýval prenasledovaných, zo svojich zásob dával všetko nevyhnutné na konanie Bohoslužieb, Svätej Liturgie. Bez strachu prenikal do väzenia a pomáhal nevinne odsúdeným, pričom ich presviedčal, aby do konca ostali verní Christovi Spasiteľovi. Feodot sa nebál pochovávať ostatky svätých mučeníkov, pričom ich vykupoval za peniaze od vojakov a tajne ich bral so sebou. Keď v Ankyre boli kresťanské chrámy zničené, či zatvorené, Bohoslužbu - Svätú Liturgiu začali slúžiť v jeho hostinci.

Svätý Feodot prijal víťazný mučenícky veniec za Christa 7. júna roku 303 alebo 304.

 

Svjatyj mučeniče Feodote, moli Boha o nas!
Svätý mučeník Feodot, pros Boha za nás!

 

Pripravil: o. Vladimír Mohorita

 

Denné čítanie:

Rimanom 1:28-2:9

Svätý Matúš 5:27-32