Čoho sa bojí diabol?

2019.06.22 10:32

„Ak prijmeš liek pokánia (vyspovedáš sa - pozn. V.M.) a otec nad tebou prečíta modlitbu na odpustenie hriechov, diabol vie, že ťa stratil.

Preto ťa nechá robiť čokoľvek - okrem jedného – okrem toho, aby si sa vyspovedal.

Pretože spoveď je pokora. (...)

Diabol sa chveje pred epitrachilom (súčasť kňazského Bohoslužobného odevu, ktorý sa kladie na hlavu pri spovedi - pozn. V.M.) a pred spoveďou...

Preto je naplnený strachom, lebo vie, že spoveďou ho porazíš.“

Starec Nikon Svätohorec (zo svätej hory Atos), z knihy Myšlienky života

 

Preložil: o. Vladimír Mohorita