Kríž je silnejší ako revolver

2019.05.08 10:02

Všetci bratia z lavry Svätej  Trojice v Sergijevom Posade boli vysídlení a ostal iba Zosima, v schime Zacharija.

(Slovom lavra sa v Pravoslávnej Cirkvi označuje veľký, osobitne významný  monastier, kláštor. Schima je vyšší stupeň pravoslávneho mníšstva. Sergijev Posad sa nachádza na východ od Moskvy, nazvaný je podľa veľkého zakladateľa monastiera svätého Sergeja Radonežského, ktorý tu, na zemi, žil v 14. storočí. Celý príbeh sa odohral počas vyčíňania boľševikov na čele s vodcami obyčajne  neruského pôvodu pred sto rokmi po zavraždení svätej cárskej rodiny a nastolení boľševickej diktatúry na území niekdajšieho cárskeho Ruska – pozn. CMP).

Prišlo niekoľko ľudí z administrácie a začali naliehavo žiadať, aby starec  okamžite opustil svoju kéliu.

(Starec je čestný titul pre duchovne osobitne skúseného pravoslávneho mnícha. Tento titul vôbec nemusí súvisieť s jeho fyzickým vekom. Kélia je asketická mníšska izbička pravoslávneho mnícha - pozn. CMP)

„Odíď preč z lavry!“

„Nie, ja teraz nepôjdem!“ - povedal starec.

„My ťa odtiaľ odvlečieme! Čo to má znamenať?“ - hnevlivo kričali na starčeka.

Starec zobral kríž, obišiel s ním celú miestnosť a povedal: „Nože, skúste prejsť cez túto čiaru, po ktorej som ja obišiel svoju kéliu, skúste to, a v tej chvíli padnete na zem mŕtvi!“

„Čo je to za starca?“ - čudovali sa zmätení prišelci.  Sila slova starca bola taká veľká. že nik z nich sa neosmelil prekročiť pomyselnú hranicu, za ktorú im zakázal vojsť starec Zosima. Bolo to zvláštne - mladí, ozbrojení ľudia pocítili strach a povedali: „Necháme tak toho starca, on sám odíde.“

Postáli a odišli.

Preložil: o. Vladimír Mohorita

(Z knihy Neporaziteľná zbraň. Životodarná sila Kríža Hospodinovho. Poučenia svätých otcov Cirkvi o Svätom Kríži Hospodinovom a o znamení kríža, 2010, s.59)