Modlitba k Cárovi Nebeskému. Modlitba k Duchu Svätému

2020.06.08 22:37

Modlitba k Duchu Svätému:

- v cyrilometodskej cirkevnej slovančine:

Carju nebesnyj, Utišiteľu, Duše istiny, iže vezďi syj, i vsja ispolňajaj, Sokrovišče blahich i žizni Podateľu, prijdi i vselisja v ny, i očisti ny ot vsjakija skverny, i spasi, Blaže, duši naša. Amiň.

- v preklade to znamená:

Cár nebeský, Utešiteľ, Duch pravdy, ktorý si všade a všetko napľňaš, Poklad dobra a Darca života, príď a prebývaj v nás, a očisti nás od každej poškvrny, a spas, Blahý, naše duše. Amen.