Nepriateľ Boha bol zasiahnutý slepotou. Ako Turek do pravoslávneho chrámu svätého Erazma strieľal

2019.06.01 10:28

Svätý Nikolaj Srbský (Velimirović)

Očný lekár z mesta Bitola v Macedónsku, doktor A. Ch.,  nám porozprával nasledujúci neobyčajný príbeh: „Raz ku mne priviedli - zaspomínal si - slepého Turka z Ochridu. Pozerám - zrenice má otvorené, avšak nič nevidí. Keď som sa ho opýtal na príčinu slepoty, povedal mi, ako raz so svojimi priateľmi prechádzal okolo chrámu svätého Erazma blízko Ochridu.  Keď Turek videl „ďaurskú“ svätyňu, vytiahol pištoľ a vystrelil do chrámu.

(Ďaur je hanlivé pomenovanie, ktoré moslimovia dávajú tým, ktorí sú v ich očiach neveriaci, teda kresťanom – pozn. Cyrilometodské Pravoslávie),

Pištoľ mu vypadla z rúk a on sám prišiel o zrak.  To, že to nebolo spôsobené pušným prachom, je zjavné z toho, že - ako sa on priznal - nepocítil v tom okamihu nijakú bolesť - ani zvonku, ani zvnútra - no napriek tomu úplne oslepol na obe oči. A navonok vyzerajú ako úplne zdravé. Ako keby ktosi rozprestrel svoju tajomnú pravicu a odňal mu schopnosť vidieť.“ Potom tento lekár povedal, že dlho liečil Turka rôznymi spôsobmi, ale ani tak mu nedokázal prinavrátiť zrak. Tento Turek aj dosiaľ žije, no je slepý.

Svätý Nikolaj Srbský (Velimirović),  biskup ochridský a žičský (23.12.1880 - 18.3.1956)

Z knihy: S nami Boh (ruský preklad), Moskva, Palomnik, 2010. s.116-117.

Preložil: o. Vladimír Mohorita