PASTIERSKY LIST NA SVIATOK KRISTOVHO VZKRIESENIA 2022

2022.05.05 09:17

PASCHÁLNA ENCYKLIKA 2022

 

 Protokol. č. 3181

Atény, 29-03/11-04-2022

Toto je vôľa (Otca), ktorý Ma poslal,

aby každý, kto nazerá Syna a verí v Neho,  mal večný život a Ja ho vzkriesim v posledný deň.

(Jn 6, 40)

 

 

 

Drahí otcovia a bratia vo vzkriesenom Hospodinovi,

 

opäť nastal najradostnejší, najjasnejší a osvecujúci Deň Hospodinovho Vzkriesenia! Náš Spasiteľ Kristus, ktorý vo svojom učení autenticky prisľúbil, že vzkriesi svojich nasledovníkov, nemohol predsa Svojou mocou nevzkriesiť seba! Ako človek zomrel, bol ukrižovaný a pochovaný, ale ako Boh vstal z mŕtvych a daroval nám večný, neporušiteľný a nekonečný život.

 

Prišiel na zem ako Bohočlovek, aby splnil vôľu Boha Otca a zjavil Svoju slávu, slávu,  akú má Otcov Jednorodený, plný Milosti a Pravdy (Jn 1, 14). Syn a Slovo Otca sa stal človekom, aby tým, ktorí ho dobrovoľne a slobodne prijmú, udelil božskú adopciu, teda aby sa stali Božími deťmi (Jn 1, 12). Otcovou vôľou je, aby nikto z veriacich nezahynul, ale aby sa všetci dočkali vzkriesenia; aby vnímali a verili v Jeho Syna ako „pravého Boha, z pravého Boha", aby mali večný život a boli vzkriesení v posledný deň súdu (Jn 6, 39 - 40).

 

Pri druhom príchode budú, samozrejme, vzkriesení všetci, spravodliví aj hriešni: prví vzkriesení pre život, druhí vzkriesení pre súd (Jn 5, 29). Tí prví budú vzatí na večné stretnutie a život s Bohom v Jeho Kráľovstve, tí druhí budú zatratení do večného pekla (porov. Mt 25, 31 – 46).

 

V tomto živote uvažujeme o Synovi duchovnými očami viery, ktoré sa otvárajú v zápase, očisťovaním od vášní a konaním dobrých skutkov; inak zostávajú zatvorené a neschopné prijať nadrozumové dogmy viery, ani vnímať potreby blížneho, každého "najmenšieho" brata, ktorý je obrazom Boha.

***

Aby nám náš Hospodin a Boh, Prameň života, ukázal cestu zjednotenia s nami, vyhlasuje, že On je Chlieb života (Jn 6, 48), ktorý zostúpil z neba, aby ten, kto ho bude jesť, nezomrel (Jn 6, 49 – 50). A ďalej hovorí: Ja som Živý Chlieb, ktorý zostúpil z Nebies; kto bude jesť z tohto Chleba, bude žiť naveky; a Chlieb, ktorý ja dávam, je Moje Telo, za život sveta (Jn 6, 50 – 51).

 

Kristus, Bohočlovek, slávil Tajomnú Večeru a obetoval sa na Kríži, aby nám dal toto Svoje Telo, spojené s Božstvom, aby sme sa stali účastníkmi a spoluúčastníkmi Božského života. Zomrel, aby zvíťazil nad smrťou, a vstal z mŕtvych, aby nám daroval vzkriesenie. Ale ak nebudeme jesť Jeho Telo a piť Jeho Krv, nebudeme mať pravý a večný Život. Kto je Moje Telo a pije Moju Krv, má večný život a Ja ho vzkriesim v posledný deň, lebo Moje Telo je skutočný pokrm a Moja Krv je skutočný nápoj. (J 6, 54-55)

 

Je jasné, že na to, aby sme si zaslúžili večný život a vzkriesenie, je potrebné prijať v tomto živote božské sväté Tajomstvá, ktoré poskytujú Ducha Svätého. Len tak nasýtime svoj duševný hlad a smäd a zatúžime po blaženom živote vo večnosti, ktorý v sebe zakúšame už v tomto živote.

 

***

Deti, vo vzkriesenom Hospodinovi,

Aby sme sa mohli zúčastniť na Paschálnej Večeri našej Cirkvi a sláviť pravé Kristovo Zmŕtvychvstanie a vzkriesenie nášho bytia, musíme zostať v stave pokánia a bázne pred Bohom. Toto je náš príspevok, ako základná podmienka účasti. Postili sme sa a pripravovali na dosiahnutie Osvietenia, ale naše úsilie sa neskončilo; v skutočnosti sa nesmie zastaviť. Ak máme čisté svedomie, ktoré nás neobviňuje, naša duša dostáva prísľub vlastného vzkriesenia. Čím viac sa približujeme k Bohu, tým viac sa vzdiaľujeme od otroctva hriechu.

 

Nepriateľský diabol v nás neprestajne vytvára hory mentálnych prekážok: Že hriech je údajne spôsob života, že je údajne neprekonateľný; že žiť naďalej v tomto svete v Kristovi je riziko, ktoré nás napĺňa strachom; bojíme sa o svoje životné pohodlie, o svoje vzťahy s inými ľuďmi, o naplnenie svojich túžob, dokonca sa bojíme o svoj biologický život; je totiž možné, že ochorieme, schudobnieme, budeme hladní, že nás postihnú katastrofy hrozných vojen, ktoré sa už rozpútali, že sa nebudeme môcť pohybovať a pracovať bez obmedzení, že nebudeme môcť uskutočniť svoje sny a túžby …

 

Ale to všetko, aj keď je to možné, zvyčajne nemá reálne opodstatnenie. Nikto nás nemôže pripraviť o vieru, nádej a lásku. Nič nás nemôže odlúčiť od Kristovej lásky! (Rim 8, 35 – 39). Existuje len klamlivé zastrašovanie. Nenechajme sa chytiť do pasce pochybností a kompromisov. S trpezlivosťou a odvahou kráčajme tam, kam nás pozýva Zmŕtvychvstaný: ku Krížu a Zmŕtvychvstaniu, chránení Duchom Pokánia, ktorý je v nás živý! Potom nás radosť a plnosť Vzkriesenia pozdvihne k božskej radosti nášho očakávania: k Víťazstvu, Životu a večnému Kráľovstvu. Amen!

 

Christos voskrese! Voistinu voskrese!

Kristus vstal z mŕtvych! Skutočne vstal!

                                                                               

 

Posvätná synoda

 

+ Kalinik, arcibiskup aténsky

a ostatní členovia posvätnej synody Cirkvi pravých pravoslávnych kresťanov Grécka

 

V pôvodine: https://www.ecclesiagoc.gr/images/stories/pdfs/3181_Paschal_message.pdf