Prečo dal Anjel Boží svätú Izidoru za príklad svätému Pitirimovi?

2020.05.23 13:45

Sobota 10./23. mája 2020. Svätej Izidory Tavenskej. Svätej Izidore Tavenskej Pravoslávna Cirkev udelila čestný titul, ktorý v cirkevnej slovančine znie - Christa radi jurodivá - teda – „blázon“ pre Christa. Takýto „blázon“ pre Christa je bláznom iba v očiach neduchovných ľudí.

Raz mal mních pustovník, svätý Pitirim, videnie: Zjavil sa mu Anjel Boží a povedal: Choď do Tavenského monastiera (išlo o pravoslávny o monastier, teda kláštor, v Egypte – pozn. o. V.M.). Tam uvidíš sestru, ktorá nosí na hlave handru. Ona slúži všetkým s láskou a bez reptania znáša od nich opovrhnutie. Jej srdce a myšlienky vždy prebývajú s Bohom. A ty sedíš v samote, no myšlienkami obchádzaš celý svet.“

Preložil: o. Vladimír Mohorita