Prečo sa Zambrij rozhodol dať pokrstiť? O víťazstve svätého pravoslávneho pápeža Silvestra

2020.01.15 19:47

2./15. januára. Svätého Silvestra, pápeža rímskeho (314 - 335)

Svätí rímski biskupi prvého tisícročia boli pravoslávni a verili pravoslávne, a preto ich dosiaľ ctí Pravoslávna Cirkev a modlia sa k nim pravoslávni veriaci.

Svätý pápež Silvester bol skvelým znalcom Starého zákona. V jednej vieroučnej dišpute vyprovokovanej judaistami pred zrakom svätého cára Konštantína a jeho svätej matky Heleny svätý pápež Silvester na základe textov Starého zákona presvedčivo dokázal, že všetci proroci predpovedali Narodenia Isusa Christa z Prečistej Devy (Panny), Jeho dobrovoľné utrpenie a smrť kvôli vykúpeniu ľudského rodu a Jeho slávne vzkriesenie.

Keď bol v tomto slovnom spore svätý Silvester označený za víťaza, Zambrij sa pokúsil použiť čarodejníctvo, ale svätý Silvester zabránil zlu vzývajúc meno Hospodina Isusa Christa.

Zambrij a ďalší Židia uverili v Christa a poprosili uskutočniť nad nimi Svätý Krst.

Ikona svätého rímskeho pápeža Silvestra z pravoslávneho chrámu svätého Nikolaja v monastieri Curtea de Argeș v Rumunsku, 14. storočie.