Prečo telo dvanásťročnej svätej mučeníčky Filotey nemohli zdvihnúť zo zeme?

2021.12.20 22:02

7./20. decembra: Svätá mučeníčka Filotea Rumunská (1206 - +1218)

Svätá Filotea žila na začiatku 13. storočia na území dnešného Bulharska. Narodila sa v roku 1206 v Trnove, hlavnom meste druhého bulharského cárstva, v poľnohospodárskej rodine. Jej otec bol Bulhar a matka pochádzala z Valašska (historický región v Rumunsku).

Filoteina matka zomrela, keď bola ešte dieťa. Keď sa jej otec oženil po druhýkrát, život dieťaťa sa stal nešťastným. Jej macocha ju často trestala, obviňovala ju z neposlušnosti, častého navštevovania chrámu a rozdávania rodinného majetku chudobným. Hoci aj otec dcéru prísne karhal, ona všetko znášala pre Christa a naďalej konala dobro pre chudobných a chorých, ako ju to učila matka, a svoje skutky spájala s pôstom a modlitbou.

Jednou z domácich prác svätej Filotey bolo nosiť jedlo otcovi, ktorý pracoval na poli. Jedného dňa dievča neprinieslo celé jedlo, pretože časť z neho rozdalo sirotám a chudobným deťom na ulici. Otec sa sťažoval svojej žene, že mu nepripravuje dostatok jedla. Odpovedala, že posiela veľa jedla a že by sa mal radšej opýtať  svojej  dcéry.

Nahnevaný roľník  sa rozhodol sledovať svoje dieťa a zistiť, kam jedlo putuje. Videl, že Filotea dáva jedlo chudobným deťom, ktoré k nej prichádzajú. To otca rozzúrilo, vytiahol sekeru a hodil ju po dievčati. Zranenie bolo vážne a ona vo veku dvanástich rokov odovzdala svoju dušu Bohu.

Naplnený strachom a výčitkami svedomia chcel muž zdvihnúť telo svojej dcéry zo zeme, ale nemohol, lebo bolo ťažké ako kameň. Išiel za trnovským metropolitom, kajal sa zo svojho hriechu a povedal mu, čo sa stalo. Biskup spolu s duchovnými prišli na miesto smrti svätice, aby jej telo preniesli do katedrály, ale ani oni ho nedokázali zdvihnúť zo zeme. Metropolita pochopil, že Filotea nechce zostať vo svojej vlasti, a tak začal vymenúvať rôzne monastiere  a chrámy na oboch stranách Dunaja, aby zistil, kam by chcela ísť. Až keď pomenoval kniežací kostol v Curtea de Argeș vo Valašsku, kňazi mohli zdvihnúť telo a uložiť ho do rakvy. Vladyka napísal valašskému vojvodovi Radu Čiernemu list so žiadosťou o prijatie svätých ostatkov mučeníčky. Trnovský metropolita a duchovenstvo preniesli relikvie v sprievode k Dunaju, kde ich prijali valašskí pravoslávni duchovní, mnísi a zbožný ľud  a preniesli ich do chrámu v Curtea de Argeș.

Pri jej hrobe sa mnohí uzdravili. Počas sucha sa niekoľkokrát konali procesie s relikviami po okolitých dedinách a Hospodin zosielal dážď vďaka modlitbám svätej Filotey.  Teraz jej sväté ostatky odpočívajú v striebornej rakve  v kaplnke monastiera v Curtea de Argeș.

Rumunská pravoslávna cirkev oslávila Filoteu v roku 1950.

Svätá Filotea zostáva pre rumunský ľud veľkou duchovnou útechou a je považovaná za ochrankyňu detí a mládeže, najmä dievčat, ktorým pomáha vydať sa a dobre žiť. Pomáha aj chorým na epilepsiu.

Sviatok svätej mučeníčky Filotey sa slávi 7./20. decembra.

Pripravil: o. Vladimír Mohorita