Streda 6./19. jún - sviatok svätého Visariona Veĺkého, egyptského divotvorcu - konateľa zázrakov

2019.06.19 16:17

 Svätý Visarion Veĺký, egyptský divotvorca (4.-5.storočie)

Prepodobný (veľmi podobný Bohu) Visarion od Boha získal dar konania zázrakov: keď jeho učeník po ceste silne zatúžil piť, on urobil sladkou horkú vodu: po jeho modlitbe Hospodin posielal na zem dážď. Svätý Visarion mohol prechádzať cez rieky ako po súši, jedným slovom vyháňať démonov, no robil to skryto, aby sa vyhol sláve.

Jeho pokora bola taká veľká, že keď raz kňaz prikázal jednému z obyvateľov skítu (malá mníšska komunita) vyjsť z chrámu, spolu s ním vyšiel aj prepodobný (veľmi podobný Bohu) Visarion so slovami: „Aj ja som hriešny."

Prepodobne otče Visarione, moli Boha o nas!

Prepodobný otče Visarion, pros Boha za nás!

Pripravil: o. Vladimír Mohorita

Denné čítanie:
Rimanom 1:18-27,
Sv. Matúš 5:20-26