Svätý biskup Teofan Zatvornik: Ako môže každý konať dobro

2019.07.30 15:30

„Ak nemôžeš vykonať dobro skutkom, vykonaj ho slovom. Ak nemôžeš vykonať slovom, vykonaj ho myšlienkou.“

Svätý ruský biskup Teofan Zatvornik (1815 –  + 1894)