Svätý biskup Teofan Zatvornik – Prečo sa tak prudko mení človek obrátený k viere?

2019.05.18 11:29

Svätý biskup Teofan Zatvornik (1815 – 1894)

 

Keď svätý Pavol začal kázať v Damasku, všetci sa čudovali a hovorili: „Či to nie je ten, ktorý prenasledoval vzývajúcich toto meno?“ Vždy to tak býva, že tí, spomedzi ktorých sa ktosi obracia od neviery k viere, alebo od hriechu k cnosti, sa čudujú, čo sa stalo s týmto obráteným? Všetko uňho prebiehalo ako u nás, a tu zrazu začalo byť všetko inak: i reč, i pohľad, i chôdza, i myšlienky sú iné, aj skutky odlišné, i miesta, kam prichádza, rozdielne. Tu sa deje to isté, ako keby niekto kráčal na západ a zrazu by sa obrátil na východ. Oba tieto životy sú protikladné a jeden druhý vylučuje. Kto by ich chcel zjednotiť, alebo zostaviť celistvý život čiastočne z jedného, a čiastočne z druhého, ten premárni  i čas i námahu, no úspech nijaký mať nebude. Čo už môžu mať spoločné? Len tí, ktorí nechápu, o čo ide, môžu hovoriť: „Prečo taká prudká zmena?“

Svätý Teofan Zatvornik (1815 - 1894): Myšlienky na každý deň roka. Slovo k Skutkom svätých apoštolov 9, 19-31.

Preložil: o. Vladimír Mohorita