Svätý biskup Teofan Zatvornik – Slovo na nedeľu paralyzovaného: Bol významný lekár, ktorý nezačal liečiť, kým sa chorý nevyspovedá a neprijme Sväté Tajiny. Prečo?

2019.05.18 13:58

Svätý biskup Teofan Zatvornik (1815 – 1894)
"Hľa, vyzdravel si; viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie.“ Hriech zasahuje nielen dušu, ale aj telo. V niektorých prípadoch je to veľmi očividné: hoci v iných to aj nie je také jasné, no pravda ostáva pravdou - aj choroby tela sú všetky a vždy od hriechov a pre hriechy. Hriech sa uskutočňuje v duši a priamo ju robí chorou; no keďže život tela je od duše, od chorej duše je, samozrejme, nezdravý život. Už len to, že hriech omračuje a skľučuje, musí zle pôsobiť na krv, v ktorej je základ telesného zdravia. No keď si pripomenieš, že hriech oddeľuje od Boha - Prameňa života - a človeka uvádza do rozporu so všetkými zákonmi, ktoré pôsobia i v ňom samotnom i v prírode, tak sa treba čudovať, že hriešnik po hriechu ďalej žije. Je to milosť Božia, ktorá očakáva pokánie a obrátenie. To znamená, že chorý, skôr než urobí čokoľvek iné, sa musí poponáhľať očistiť sa od hriechov a v svojom svedomí sa zmieriť s Bohom. Takto sa vytvorí cesta aj pre účinné pôsobenie liekov. Vie sa, že bol istý významný lekár, ktorý nezačal liečiť, kým sa chorý nevyspovedá a neprijme Sväté Tajiny; čím bola choroba ťažšia, tým naliehavejšie to vyžadoval.
(Sväté Tajiny, slovanský pravoslávny pojem pre sviatosti, v tomto prípade je reč priamo o Svätom Tele a Krvi Christovej. V Pravoslávnej Cirkvi všetci prijímajúci prijímajú aj Sväté Telo, aj Svätú Krv Christovu, tak, ako to ustanovil náš Spasiteľ – pozn. CMP.)
Svätý biskup Teofan Zatvornik (1815 – 1894): Myšlienky na každý deň roka. Slovo k Evanjeliu podľa svätého Jána 5, 1 – 15.
Preklad z ruštiny: o. Vladimír Mohorita