Svätý Feodosij Kyjevskopečerský varuje pred latinskou herézou i pred dvojvierou: „Ak niekto cudziu vieru chváli, tak tým haní svoju vieru.“

2020.06.02 09:59

Zakladateľ mníšstva na Svätej Rusi svätý Feodosij Kyjevskopečerský (+1074) zanechal všetkým pravoslávnym kresťanom všetkých čias ako svoj duchovný závet poučenie o viere kresťanskej a viere latinskej

svätý Feodosij Kyjevskopečerský

„Chráň sa, dieťa moje, od krivoverných a pred všetkými ich úskokmi, lebo aj naša zem sa naplnila ľuďmi tejto zlej viery. 

Nech, zachraňujúc, zachráni svoju dušu, kto v spravodlivej viere žije. Niet druhej takej viery, lepšej od našej jedinej čistej a čestnej svätej Pravoslávnej viery. Touto vierou žijúc – hriechov sa zbaviť a vyhnúť sa večnej muke, získať spoluúčasť na večnom živote a bez konca sa radovať so svätými. A prebývajúci v inej viere – v latinskej, alebo arménskej – neuvidí večný život a nebude mať spoluúčasť so svätými.

Nepatrí sa, dieťa, chváliť cudziu vieru. Ak niekto cudziu vieru chváli, tak tým haní svoju vieru. Ak začne neprestajne chváliť i svoju, i cudziu, tak sa ukáže ako vyznávajúci dvojvieru a nie ďaleko od herézy.

Ty, dieťa, sa pred nimi chráň, neprivykaj si k nim, no utekaj od nich a svoju vieru neprestajne chváľ, napreduj v nej dobrými skutkami.

Milodarom sa zľutuj nad každým, nielen človekom svojej viery, ale aj nad cudzím. Keď uvidíš nahého, alebo hladného, trpiaceho od zimy, alebo inej biedy, či už to bude  judaista, alebo moslim, alebo heretik, katolík, alebo pohan – nad každým, ako môžeš, sa zľutuj a od biedy ho zbav, a neostaneš bez Božej odmeny.

Veď aj Samotný Boh v tomto živote zachováva aj pohanov, aj kresťanov. Pohanom a  inoverným v tomto veku je daná starostlivosť od Boha, v budúcom nezískajú blahú odmenu.

A my, žijúci v Pravej viere, aj tu prebývame Bohom zachovávaní, aj v budúcom veku budeme zachránení Hospodinom naším Isusom Christom.“

Pripravil o. Vladimír Mohorita