Svätý Ján Kronštadtský: Čo sprevádza dobro, čo zlo?

2020.08.10 21:27
„Pamätajte, že vo svete neustále pôsobí mravný zákon Boha, v súlade s ktorým sa každé dobro vnútorne odmeňuje, a každé zlo sa trestá. Zlo sprevádza smútok, úzkosť v srdci, a dobro - radosť, pokoj a širokosť srdca. Tento zákon je nezmeniteľný: je to zákon nezmeniteľného, všesvätého, spravodlivého, premúdreho a večného Boha.“
 
Svätý Ján Kronštadtský (+ 20.12.1908/2.1.1909)