Svätý Ján Kronštadtský: Kde máme ísť so všetkými svojimi chorobami a zármutkami?

2020.05.14 15:13

"So všetkými svojimi chorobami a zármutkami choďte do chrámu.Tu je naša liečebnica duševná i telesná. Spovedajte sa a pristupujte k Svätému Prijímaniu častejšie, nikoho neodsudzujte, bozkávajte svoj krížik ráno i večer a všetko prejde: i choroby, i posadnutosť, i myšlienky rúhavé a smilné." 

Svätý Ján Kronštadtský (+20.12.1908/2.1.1909)