Svätý Ján Šanghajský a Sanfranciský: Ako antikrist oklame mnohých?

2019.09.17 22:30

„Antikrist dá „možnosť žiť Cirkvi“, dovolí jej Bohoslužby, sľúbi stavbu prekrásnych chrámov pod podmienkou, že bude uznaný za hlavného vládcu a že sa mu poklonia. Bude mať osobnú nenávisť voči Christovi. Bude žiť touto nenávisťou a bude sa radovať odstúpeniu ľudí od Christa a od Cirkvi. Bude masový odpad od Pravoslávnej Viery, pričom Vieru zradia mnohí biskupi a na ospravedlnenie budú poukazovať na „skvelé postavenie Cirkvi“. Hľadanie kompromisu bude charakteristickou črtou ľudí. Priamosť vyznávania vymizne. Ľudia budú vynaliezavo ospravedlňovať svoj pád a láskavé zlo bude podporovať takúto všeobecnú naladenosť a v ľuďoch bude návyk odstúpenia od pravdy a sladkosť kompromisu a hriechu.“

Svätý Ján Šanghajský a Sanfranciský, biskup vyznávačskej Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí a divotvorca (1896 - +19.6./2.7.1966)