Svätý Ján Zlatoústy: Za čo Bohu ďakovať?

2020.05.14 13:37

 „Namiesto reptania na Boha za to, že ti nedáva to, čo chceš, Mu radšej ďakuj za to, že ti nedáva to, čo si zaslúžiš.“  

Svätý Ján Zlatoústy, arcibiskup konštantinopolský (+407)