Svätý Maxim Vyznávač: Ako sa správať k heretikom?

2019.09.30 21:33

„Neželám si, aby sa heretici mučili a neradujem sa ich zlu – Bože, ochráň! Radím s pozornosťou a horlivosťou konať dobro všetkým ľuďom a všetkým verným byť všetkým pre núdznych. No súčasne hovorím - nemožno pomáhať heretikom v upevnení ich nerozumnej viery, tu treba byť rezkým a nezmieriteľným. Lebo ja nazývam nie láskou, ale nenávisťou voči ľuďom a odpadnutím od Božskej lásky to, keď ktosi utvrdzuje heretikov v ich zablúdení na neodvratnú záhubu týchto ľudí.“

Svätý Maxim Vyznávač (+662)