Svätý Nikolaj Velimirović: Chcete byť s Európou, spojencom smrti, alebo s Christom, Cárom večného života?

2020.06.16 19:28

„Smrť, večná smrť – to sa môže právom napísať na všetkých vrátach, ktorými sa vchádza do Európy. Vy, Srbi, ste potomkovia kosovských mučeníkov, ktorí zahynuli za Cárstvo Nebeské a večný život. Preto dnes myslite na to, či chcete (byť) s Európou, spojencom smrti, alebo s Christom, Cárom večného života.“

Svätý Nikolaj Velimirović, biskup ochridský a žičský (+1956)