Svätý Nikolaj Velimirović: Čo je vzburou proti Vôli Božej?

2020.06.03 08:32

"Netrpezlivosť je príčina každého rozčarovania. Netrpezlivosť je vzbura proti onomu "Nech bude Vôľa Tvoja".

Svätý Nikolaj Velimirović (+1956)