Svätý Serafím Sárovský: Čo robí nešťastník a čo dobrý človek. O preveľkom úžitku čítania Svätého Písma

2019.08.01 00:35

„Radosť moja! Kde je Boh, tam niet zla! Nešťastný, zlý človek ničí všetko, uráža dokonca najbližších a najdrahších ľudí, a dobrý človek vyžarujúci okolo seba pokoj a radosť  - obnovuje zničené, utešuje strádajúcich, pomáha núdznym.“

„Je veľmi užitočné venovať sa čítaniu slova Božieho osamote a je rozumné prečítať celú Bibliu. Za jedno takéto ponamáhanie sa, okrem iných dobrých následkov, Hospodin neponechá človeka bez Svojej milosti, no naplní ho darom chápania.“

Svätý prepodobný Serafím Sárovský  (1754 - +1833)

Svätý prepodobný Serafím Sárovský 

Prepodobne otče Serafime Sarovskij, moli Boha o nas!

Svätý prepodobný otče Serafím Sárovský, pros Boha za nás!

o. Vladimír Mohorita