Svätý Serafím Sárovský: Zdravie je dar Boží. Prečo potrebujeme choroby?

2022.01.15 23:42
„Zdravie je dar Boží, ale tento dar nie je vždy užitočný. Ako každé utrpenie, aj choroba má moc očistiť nás od duševnej nečistoty, zotrieť hriechy, upokoriť a obmäkčiť našu dušu, prinútiť nás zamyslieť sa, uvedomiť si svoju bezmocnosť a spomenúť si na Boha. Preto my a naše deti potrebujeme choroby."
Svätý Serafim Sárovský (+1833)