Svätý Teofan Zatvornik: Čo je to šťastie?

2019.09.17 20:58

 „Stalo sa zvykom nazývať šťastím niečo vonkajšie... No ono nie je mimo nás, ale v nás - v stave ducha plnom útechy, radosti, blaha. Ak je to milé Bohu a nie zhubné pre človeka, tak sa dáva aj šťastie vonkajšie.“

 Svätý ruský biskup Teofan Zatvornik (1815 –  + 1894)