Svätý Vasilij Veľký: Jestvujú dva prípady, keď je dovolené o niekom hovoriť zle

2019.06.11 20:21

"Povinní sme najskôr napravovať vlastné nedostatky a až potom odhaľovať nedostatky druhých. Jestvujú dva prípady, keď je dovolené o niekom hovoriť zle, a to: keď je nevyhnutné poradiť sa o tom, ako pomôcť tomu, kto hreší, a vtedy, keď je potrebné varovať iných, ktorí sa z nevedomosti môžu dostať do spoločnosti zlého človeka, mysliac si, že je dobrý, v prípadoch, keď nám aj svätý apoštol prikazuje, aby sme neboli v spoločenstve s takýmito (2. list Solúnčanom, 3,14 ). A kto bez takejto potreby hovorí čokoľvek o inom s úmyslom očierniť ho, je klebetník, hoci by aj boli jeho slová pravdivé."

Svätý Vasilij Veľký, arcibiskup Cézarey Kapadockej a učiteľ Cirkvi (+379)