V ktorý deň naučili svätí Cyril a Metod našich predkov sláviť sviatok Všetkých svätých?

2020.06.14 20:22

Nedeľa 1./14. júna 2020. Nedeľa Všetkých svätých.

Svätí naši apoštoli slovanskí Cyril a Metod naučili našich predkov sláviť sviatok Všetkých svätých vždy v prvú nedeľu po sviatku Svätej Trojice a Zostúpenia Svätého Ducha, lebo naplnení a vedení Duchom Svätým pravoslávni kresťania dosahovali a dosiaľ môžu dosahovať svätosť a Cárstvo Nebeské.