Ruská pravoslávna cirkev v zahraničí preslávila svätorečila troch svojich prvohierarchov

24.11.2020 20:49
V sobotu 8./21. novembra 2020 Ruská pravoslávna cirkev v zahraničí v odeskom chráme svätého Archanjela Michaila preslávila (svätorečila) troch svojich prvohierarchov - metropolitu Antonija (Chrapovického, +1936), metropolitu Anastasija (Gribanovského, +1965) a metropolitu Vitalija (Ustinova, +2006).
 
Tretí prvohierarch, svätý metropolita Filaret (Voznesenskij, +1985), bol preslávený už v roku 2008 na 5. Všezahraničnom sneme Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí (RPCZ). Išlo o snem tej časti RPCZ, ktorá nekapitulovala pred ponukami „post“sovietskej Moskovskej patriarchie, ale v čase apostázy a ekumenickej herézy ostala verná vyznávačstvu pravého Pravoslávia vo zväzku s Gréckou, Rumunskou a Bulharskou istinnopravoslávnou cirkvou.
Svätí metropoliti Antonij, Anastasij, Filaret a Vitalij, proste Boha Za nás!
Svjatiteli Antonije, Anastasije, Filarete i Vitalije, molite Boha o nas!
Video z panychídy pred vsenočným bdením, odhalenie ikony štyroch svätých metropolitov a veličanije štyrom svätým metropolitom. Odesa, 21.11.2020.
Русская Православная Церковь Заграницей прославила трёх своих первого, второго и четвёртого Первоиерархов митрополитов Антония (Храповицкого; +1936), Анастасия (Грибановского; +1965) и Виталия (Устинова; +2006). Третий Первоиерарх митрополит Филарет (Вознесенский; +1985) был прославлен в 2008 году на V Всезарубежном соборе РПЦЗ.
Святители Антоние, Анастасие, Филарете и Виталие, молите Бога о нас!
Прославление Первоиерархов РПЦЗ митрополитов Антония, Анастасия и Виталия. Панихида перед Всенощным бдением и открытие иконы, и величание Первоиерархам РПЦЗ. Прославление возглавили митрополит Агафангел и архиепископ Кишинёвский и Молдавский Георгий. Архангело-Михайловский храм, Одесса, 21 ноября 2020 года.