Naša cirkev

Naši slovenskí predkovia na čele so svätým mučeníkom kniežaťom Rastislavom vítajú misiu pravej, pravoslávnej kresťanskej viery z Grécka, na čele ktorej stáli svätí Cyril a Metod

 

Cirkev pravých pravoslávnych kresťanov Grécka  - Grécka Pravoslávna Staroštýlna Cirkev 

Na čele Posvätnej synody Gréckej Pravoslávnej Staroštýlnej Cirkvi stojí arcibiskup aténsky a celého Grécka Kalinik. Synodu ďalej tvoria desiati metropoliti a jedenásti biskupi.

Grécka Pravoslávna Staroštýlna Cirkev okrem svojho pôsobenia na území Grécka vyvíja tiež bohatú a intenzívnu misijnú činnosť v zahraničí všade tam, kde je o to pravoslávnymi kresťanmi požiadaná. Misijná činnosť je zameraná na odovzdávanie rýdzeho, tradičného Pravoslávia, nepoznamenaného inováciami a reformami akceptovanými v takzvanom oficiálnom Pravoslaví. Za misijnú činnosť Gréckej Pravoslávnej Staroštýlnej Cirkvi je zodpovedná Synodálna komisia pre misiiu. Na jej čele stojí metropolita oropský a filijský Kyprián a jej členmi sú biskupi Ambrož methonský, Kliment gardikijský a Fotij marathonský.

Grécka Pravoslávna Staroštýlna cirkev sa s pomocou Božou stará o pravoslávnych kresťanov, ktorí odmietajú ekumenizmus a ktorí od roku 1924 na základe cirkevných kánonov a učenia Pravoslávnej Cirkvi prerušili spoločenstvo s takzvanými oficiálnymi miestnymi pravoslávnymi cirkvami zapojenými do ekumenického hnutia. Ide o tú časť pravoslávnych kresťanov, ktorí považujú ekumenizmus za cirkevnú herézu a nový kalendár za odsúdenú inováciu.

 

Moravská eparchia Gréckej Pravoslávnej Staroštýlnej Cirkvi

V roku 2014 Posvätná synoda Gréckej Pravoslávnej Staroštýlnej Cirkvi založila moravskú eparchiu a za jej správcu určila biskupa Klimenta gardikijského. Eparchia má za svoje hranice oblasť štátov Slovenska, Českej republiky a Poľska.  


OFICIÁLNE STRÁNKY GRÉCKEJ PRAVOSLÁVNEJ STAROŠTÝLNEJ CIRKVI

OFICIÁLNE STRÁNKY METROPOLIE OROPSKEJ A FILIJSKEJ

misijná stránka pravého Pravoslávia v češtine: www.orthodoxiachristiana.cz

 

SESTERSKÉ CIRKVI:

Bulharská pravoslávna staroštýlna cirkev:

https://www.bulgarian-orthodox-church.org/news.htm

Ruská pravoslávna cirkev v zahraničí

 

ZAUJÍMAVÉ ODKAZY:

Oficiálne stránky Monastiera svätých mučeníkov Kypriána a Justíny (Fili, Attika, Grécko)