Novinky

Svätý Ján Kronštadtský: Čo sprevádza dobro, čo zlo?

10.08.2020 21:27
„Pamätajte, že vo svete neustále pôsobí mravný zákon Boha, v súlade s ktorým sa každé dobro vnútorne odmeňuje, a každé zlo sa trestá. Zlo sprevádza smútok, úzkosť v srdci, a dobro - radosť, pokoj a širokosť srdca. Tento zákon je nezmeniteľný: je to zákon nezmeniteľného, všesvätého,...

Svätý Ján Zlatoústy: Zarmútil ťa niekto, urazil, vysmial?

06.08.2020 23:57
„Zarmútil ťa niekto, urazil, vysmial? Spomeň si, že aj ty robíš mnoho podobného vo vzťahu k iným, dokonca aj vo vzťahu k samotnému Vladykovi: odpusť a ospravedlň toho, kto ťa urazil.“ Svätý Ján Zlatoústy, arcibiskup konštantinopolský (+ 407)

Svätý Amvrosij Optinský: Prečo ťa dráždi človek, prečo voči nemu cítiš zlobu?

05.08.2020 11:16
„Akákoľvek podráždenosť pramení z pýchy. Prečo ťa môže dráždiť človek, prečo môžeš voči nemu cítiť zlobu? Preto, že sa považuješ za vyššieho od neho.“ Svätý Amvrosij Optinský (+ 1891)

Svätý Serafím Sárovský: Nikdy neočakávajte a nežiadajte za lásku lásku

05.08.2020 10:59
„Nikdy neočakávajte a nežiadajte za lásku lásku, za pokoru pochvalu, za službu vďačnosť. Snažte sa ostať bez pozemských odmien, aby ste neprišli o odmeny nebeské.“   Svätý Serafím Sárovský (+ 1833)  

Svätý biskup Ignatij Brjančaninov: Prečo modlitba pôsobí na blížnych viac než slovo im hovorené?

27.06.2020 11:17
„Na blížnych viac pôsobí modlitba za nich, než slovo im hovorené: pretože modlitba uvádza do činnosti samotného všemocného Boha a Boh so svojím stvorením činí, čo považuje za vhodné.“ Svätý biskup Ignatij Brjančaninov (+1867)  

Sila obrátenia srdca a Svätého Krstu: Ako sa dcéra stala múdrejšou než otec na tróne

20.06.2020 15:56
Sobota 7./20. júna 2020. Svätej mučeníčky cárovnej Artemije (+304-310), pred pravoslávnym Krstom démonmi posadnutej mladšej dcéry veľkého prenasledovateľa kresťanov Diokleciána  

Prečo svätý Vissarion vyšiel z chrámu spolu s hriešnikom?

20.06.2020 14:29
Piatok 6./19. júna 2020. Svätého Vissariona, eyptského divotvorcu (4.-5. storočie).  Svätý Vissarion od Boha nadobudol dar konania zázrakov. Keď sa jeho učeníkovi silne zachcelo piť, po jeho modlitbe sa horká voda premenila na sladkú, Hospodin posielal na zem dážď, on mohol ako po súši...

Prečo 5000 belgických pohanov prijalo Pravoslávie? Videl už niekto človeka s hlavou v ruke, a nie na krku, prejsť cez rieku?

16.06.2020 22:05
Utorok 3./16. júna 2020. Svätých mučeníkov Lukiána, biskupa belgického, Maxiána kňaza, Juliána diakona, Markellina a Saturnina (+ okolo 81-96) Svätý Lukián bol vystavený krutému bičovaniu, počas ktorého iba opakoval: „Nikdy neprestanem srdcom, vierou a ústami chváliť Christa, Syna Božieho.“ Svätého...

Svätý Nikolaj Velimirović: Chcete byť s Európou, spojencom smrti, alebo s Christom, Cárom večného života?

16.06.2020 19:28
„Smrť, večná smrť – to sa môže právom napísať na všetkých vrátach, ktorými sa vchádza do Európy. Vy, Srbi, ste potomkovia kosovských mučeníkov, ktorí zahynuli za Cárstvo Nebeské a večný život. Preto dnes myslite na to, či chcete (byť) s Európou, spojencom smrti, alebo s Christom, Cárom večného...

V ktorý deň naučili svätí Cyril a Metod našich predkov sláviť sviatok Všetkých svätých?

14.06.2020 20:22
Nedeľa 1./14. júna 2020. Nedeľa Všetkých svätých. Svätí naši apoštoli slovanskí Cyril a Metod naučili našich predkov sláviť sviatok Všetkých svätých vždy v prvú nedeľu po sviatku Svätej Trojice a Zostúpenia Svätého Ducha, lebo naplnení a vedení Duchom Svätým pravoslávni kresťania dosahovali a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>