Novinky

Svätý biskup Ignatij Brjančaninov: Prečo modlitba pôsobí na blížnych viac než slovo im hovorené?

27.06.2020 11:17
„Na blížnych viac pôsobí modlitba za nich, než slovo im hovorené: pretože modlitba uvádza do činnosti samotného všemocného Boha a Boh so svojím stvorením činí, čo považuje za vhodné.“ Svätý biskup Ignatij Brjančaninov (+1867)  

Sila obrátenia srdca a Svätého Krstu: Ako sa dcéra stala múdrejšou než otec na tróne

20.06.2020 15:56
Sobota 7./20. júna 2020. Svätej mučeníčky cárovnej Artemije (+304-310), pred pravoslávnym Krstom démonmi posadnutej mladšej dcéry veľkého prenasledovateľa kresťanov Diokleciána  

Prečo svätý Vissarion vyšiel z chrámu spolu s hriešnikom?

20.06.2020 14:29
Piatok 6./19. júna 2020. Svätého Vissariona, eyptského divotvorcu (4.-5. storočie).  Svätý Vissarion od Boha nadobudol dar konania zázrakov. Keď sa jeho učeníkovi silne zachcelo piť, po jeho modlitbe sa horká voda premenila na sladkú, Hospodin posielal na zem dážď, on mohol ako po súši...

Päť najčítanejších článkov za posledných 30 dní

19.06.2020 18:37
  Cirkev zakázala čokoľvek na Symbole viery meniť a meniť na ňom niečo znamenalo odpadnúť od Cirkvi. A čo na to Rím? Viac...

Prečo 5000 belgických pohanov prijalo Pravoslávie? Videl už niekto človeka s hlavou v ruke, a nie na krku, prejsť cez rieku?

16.06.2020 22:05
Utorok 3./16. júna 2020. Svätých mučeníkov Lukiána, biskupa belgického, Maxiána kňaza, Juliána diakona, Markellina a Saturnina (+ okolo 81-96) Svätý Lukián bol vystavený krutému bičovaniu, počas ktorého iba opakoval: „Nikdy neprestanem srdcom, vierou a ústami chváliť Christa, Syna Božieho.“ Svätého...

Svätý Nikolaj Velimirović: Chcete byť s Európou, spojencom smrti, alebo s Christom, Cárom večného života?

16.06.2020 19:28
„Smrť, večná smrť – to sa môže právom napísať na všetkých vrátach, ktorými sa vchádza do Európy. Vy, Srbi, ste potomkovia kosovských mučeníkov, ktorí zahynuli za Cárstvo Nebeské a večný život. Preto dnes myslite na to, či chcete (byť) s Európou, spojencom smrti, alebo s Christom, Cárom večného...

V ktorý deň naučili svätí Cyril a Metod našich predkov sláviť sviatok Všetkých svätých?

14.06.2020 20:22
Nedeľa 1./14. júna 2020. Nedeľa Všetkých svätých. Svätí naši apoštoli slovanskí Cyril a Metod naučili našich predkov sláviť sviatok Všetkých svätých vždy v prvú nedeľu po sviatku Svätej Trojice a Zostúpenia Svätého Ducha, lebo naplnení a vedení Duchom Svätým pravoslávni kresťania dosahovali a...

Ako svätý mučeník Filozof Alexandrijský porazil najskôr smilníčku a potom kata

13.06.2020 15:01
Sobota 31. mája / 13. júna 2020. Svätého mučeníka Filozofa Alexandrijského. V čase prenasledovania kresťanov za Décia a Valeriána (okolo roku 250) si istý pohanský sudca v Alexandrii všimol, že mnohí mužní kresťania si želali byť sťatí v mene Christa. Rozhodol sa použiť proti...

Prečo svätý biskup Nikita chalcedónsky nazval Antonija nie patriarchom konštantinopolským, ale cudzoložníkom a ako by tituloval dnešných heretikov?

09.06.2020 23:14
Streda 28. mája / 10. júna 2020. Prepodobného Nikitu, biskupa Chalcedónskeho, vyznávača pravoslávnej viery (+ 9. storočie)   KÝM MÁM ZDRAVÝ A CELÝ ROZUM, ANTONIJA NEBUDEM NAZÝVAŤ PATRIARCHOM Za čias cára - ikonoborca Leva Arména (813 - 820) svätý biskup Nikita Chalcedónsky mužne bojoval s...

Čo urobil zosnulý svätý biskup Ignatij Rostovský, keď mu k truhle priniesli zoznam všetkých kňazov a diakonov, ktorých za života vysvätil?

09.06.2020 21:15
Streda 28. mája / 10. júna 2020. Svätého Ignatija, biskupa Rostovského.(+1288) Po tom, čo svätý biskup Ignatij Rostovský zosnul, k jeho truhle priniesli zoznam s menami všetkých kňazov a diakonov, ktorých za života vysvätil. Zosnulý svätý Ignatij ako živý natiahol ruku a prijal zvitok, ktorý mu...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>