Novinky

Prečo na Rusi deti posielali stáť do kúta?

29.02.2020 08:07
Viete, prečo na Rusi deti posielali stáť do kúta? Deti neposielali stáť do akéhokoľvek kúta, ale do takzvaného Svätého kúta - teda do kúta, kde sa v dome nachádzali ikony a pred nimi horiace lampady. Práve do tohto Krásneho kúta rodičia posielali svoje deti, aby sa modlili k Bohu za odpustenie...

Prečo sa Zambrij rozhodol dať pokrstiť? O víťazstve svätého pravoslávneho pápeža Silvestra

15.01.2020 19:47
2./15. januára. Svätého Silvestra, pápeža rímskeho (314 - 335) Svätí rímski biskupi prvého tisícročia boli pravoslávni a verili pravoslávne, a preto ich dosiaľ ctí Pravoslávna Cirkev a modlia sa k nim pravoslávni veriaci. Svätý pápež Silvester bol skvelým znalcom Starého zákona. V jednej...

Svätý Varsanofij Optinský: Čo urobiť ihneď po prebudení sa?

14.11.2019 20:40
"Nech prvý pohyb, ktorý po prebudení sa urobíte, bude znamenie kríža, a prvé vaše slová nech budú slová Isusovej modlitby." Svätý Varsanofij Optinský (+1913) Slová Isusovej modlitby: "Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja hrišnaho." V preklade z cyrilometodskej cirkevnej...

Svätý Maxim Vyznávač: Ako sa správať k heretikom?

30.09.2019 21:33
„Neželám si, aby sa heretici mučili a neradujem sa ich zlu – Bože, ochráň! Radím s pozornosťou a horlivosťou konať dobro všetkým ľuďom a všetkým verným byť všetkým pre núdznych. No súčasne hovorím - nemožno pomáhať heretikom v upevnení ich nerozumnej viery, tu treba byť rezkým a nezmieriteľným....

7./20. 9. - Sviatok svätého metropolitu florinského Chryzostoma Nového vyznávača - deň jeho zosnutia

20.09.2019 21:14
Svätý vladyka Chryzostom (Kavouridis) Nový vyznávač sa narodil v roku 1870 v obci Madeta vo východnej Trácii. Odmalička bol zasvätený službe Cirkvi.  Vyštudoval Teologickú fakultu v Chalki, kde nadobudol diplom s vyznamenaním v roku 1901. V Konštantinopolskom patriarcháte bol vysvätený na...

Svätý Ján Zlatoústy: Je niečo silnejšie než viera a modlitba?

19.09.2019 19:49
„Nič nie je silnejšie od viery, nič nie je rovné modlitbe.“ Svätý Ján Zlatoústy, arcibiskup konštantinopolský (+407)  

Svätý Ján Šanghajský a Sanfranciský: Ako antikrist oklame mnohých?

17.09.2019 22:30
„Antikrist dá „možnosť žiť Cirkvi“, dovolí jej Bohoslužby, sľúbi stavbu prekrásnych chrámov pod podmienkou, že bude uznaný za hlavného vládcu a že sa mu poklonia. Bude mať osobnú nenávisť voči Christovi. Bude žiť touto nenávisťou a bude sa radovať odstúpeniu ľudí od Christa a od Cirkvi. Bude...

Svätý Ignatij Brjančaninov: Oplatí sa vyhľadávať viac pozemské než nebeské?

17.09.2019 21:12
  „Ktokovek vyhľadáva pozemské viac než nebeské, prichádza o pozemské i nebeské.“  Svätý Ignatij Brjančaninov, biskup kaukazský a čiernomorský (1807 - + 30.4./13.5.1867)  

Svätý Teofan Zatvornik: Čo je to šťastie?

17.09.2019 20:58
 „Stalo sa zvykom nazývať šťastím niečo vonkajšie... No ono nie je mimo nás, ale v nás - v stave ducha plnom útechy, radosti, blaha. Ak je to milé Bohu a nie zhubné pre človeka, tak sa dáva aj šťastie vonkajšie.“  Svätý ruský biskup Teofan Zatvornik (1815 –  +...

Svätý Nikolaj Velimirović: Prečo je všade úpadok?

17.09.2019 20:33
„Pošliapali sme všetko, čo bolo predkom sväté, preto sme boli pošliapaní. Mali sme školu bez viery, politiku bez čestnosti, vojsko bez lásky k národu, štát bez Božieho požehnania. To je dôvod úpadku školy, politiky, vojska i štátu.“ Svätý Nikolaj Velimirović, biskup ochridský a žičský (1880/1881 –...
1 | 2 | 3 | 4 >>