O zosnutí v deň obľúbených svätých

03.06.2019 19:56

Svätý cár Konštantín bol mimoradne horlivý v otázke pravdivého učenia o Svätej Trojici. A zosnul v deň Svätej Trojice v roku 337.

 

Svätí, apoštolom rovní cár Konštantín Veľký a jeho matka cárovná Helena

 

Svätý Kliment Ochridský vrúcne miloval svätého veľkomučeníka Pantelejmona. Dokonca na jeho počesť vybudoval chrám v Ochride. A čo je udivujúce – svätý Kliment zosnul práve v deň pamiatky svätého veľkomučeníka Pantelejmona, 27. júla podľa pravoslávneho kalendára.

(27. júla podľa pravoslávneho, juliánskeho kalendára je podľa svetského, gregoriánskeho kalendára v našich časoch 9. august. To je ten známy trinásťdnový rozdiel medzi pravoslávnym cirkevným a svetským kalendárom - poznámka Cyrilometodské Pravoslávie).

 

Svätý Kliment Ochridský, jeden z učeníkov svätých Cyrila a Metoda, jeden zo svätých sedmopočetníkov a  apoštolov slovanských. Zosnul v roku 916

 

V monastieri svätého Jána Vladimíra ukazujú mohylu istého Boškovića, pravoslávneho veriaceho zo Skadaru.

(Monastierom v Pravosláví nazývajú kláštor. Reč je o pravoslávnom monastieri Svätý Ján, ktorý sa nachádza pri meste Elbasan v Albánsku. Skadar, z ktorého pochádzal vďačný Bošković, dnes leží na severe Albánska pri hranici s Čiernou Horou, na pobreží rovnomenného, Skadarského jazera - poznámka Cyrilometodské Pravoslávie.)

Tento Bošković dlho trpel na istý neduh a nemohol sa vyliečiť žiadnym z pozemských liekov. Poradili mu vybrať sa k svätým ostatkom  svätého Jána Vladimíra (jeho pamiatka sa slávi 22. mája - teda  4. júna podľa svetského kalendára - pozn. Cyrilometodské Pravoslávie),  lebo on koná veľké zázraky a nepochybne pomôže. A skutočne, svätý kráľ mu pomohol:  Bošković úplne vyzdravel. Vtedy sa on rozhodol každý rok cestovať do monastiera na chrámový sviatok, čo aj neustále robil. Napokon, v starobe zatúžil zosnúť v samotný deň sviatku svätého a Boh mu dal tento dar. Dopoludnia Bošković pomáhal počas agapé v monastieri, a popoludní jeho duša v pokoji odišla k Hospodinovi.

 

 

Veľký srbský svätec a divotvorca, srbský kráľ  a mučeník svätý Ján Vladimír, prijal mučenícky veniec v roku 1016, 22. mája, čo v našich časoch zodpovedá 4. júnu podľa svetského, gregoriánskeho kalendára. 

 

Svätý Nikolaj Srbský (Velimirović),  biskup Ochridský a Žičský (23.12.1880 - 18.3.1956)

Z knihy: S nami Boh (ruský preklad), Moskva, Palomnik, 2010. s.91-92.

Preložil: o. Vladimír Mohorita

 

 

 

 

 

 

 

 

Svätý Nikolaj Srbský (Velimirović)