Prečo sme zablúdili a prečo teraz trpíme?

21.06.2019 09:46

Teraz trpíme, pretože sme si nectili Jeho utrpenie.
Teraz nás nenávidia, pretože sme Ho nemali radi.
Teraz sme biedni, pretože biednym sa stal náš duch.
Teraz hľadáme spravodlivého pozemského kráľa, pretože sme odmietli Nebeského.
Teraz prosíme kdekoho, pretože sme sa nemodlili k Nemu. 
Teraz plačeme, pretože sme sa nekajali.
Teraz sme biedni, pretože sme odvrhli Boháča.
Teraz hladujeme, pretože sme sa nepostili.
Teraz sme zablúdili, pretože sme zabudli, Kto je Cesta.
Teraz nám klamú, pretože nežijeme s Pravdou.
Teraz zomierame, pretože sme nepochopili, Kto je Život.

Bože, zachráň Slovensko aj celý svet!

Preložil: o. Vladimír Mohorita