Prečo tatársky chán Machmet Girej v roku 1521 aj s obrovským vojskom v panickom strachu zutekal od Moskvy?

03.06.2020 08:20

Streda 21. mája / 3.júna 2020. Vladimírskej ikony Presvätej Bohorodičky.

Spomienka na zázrak z roku 1521, keď po modlitbách Presvätej Bohorodičky, svätého Sergeja Radonežského, svätého Varlaama Chutynského, moskovských svätiteľov a všetkých svätých, ako aj po modlitbách ruského národa kajúceho sa v svojich hriechoch, bola Moskva zachránená pred útokom tatárskeho vojska vedeného chánom Machmet-Girejom. Tatársky chán uvidel Presvätú Bohorodičku obkolesenú hrozným nebeským vojskom a v panickom strachu aj s celou svojou armádou bez boja zutekal preč od Moskvy. Stolica Svätej Rusi bola zachránená.

Divotvorná Vladimírska ikona Presvätej Bohorodičky

Pripravil: o. Vladimír Mohorita