Streda 18./31. júla 2019 - Svätého mučeníka Emiliána Dorostolského, Slovana

31.07.2019 12:27
Streda 18./31. júla 2019. Svätého mučeníka Emiliána Dorostolského, ktorý v roku 363 prijal mučenícky veniec za Spasiteľa Isusa Christa.

Svätý mučeník Emilián žil v meste Dorostol pri Dunaji, čo je dnešný prístav Silistra na severovýchode Bulharska priamo na hranici s Rumunskom. Svätý mučeník Emilián bol Slovan a položil svoj život za Christa odmietnuc pohanských bôžikov v čase pohanskej tyranie cisára Juliána Apostatu (Odpadlíka - 361-363).

Svjatyj mučeniče Emilijane Dorostoľskij, moli Boha o nas!

Svätý mučeník Emilián Dorostolský, pros Boha za nás!

Pripravil: o. Vladimír Mohorita