Svätý biskup Ignatij Brjančaninov: Prečo modlitba pôsobí na blížnych viac než slovo im hovorené?

27.06.2020 11:17

„Na blížnych viac pôsobí modlitba za nich, než slovo im hovorené: pretože modlitba uvádza do činnosti samotného všemocného Boha a Boh so svojím stvorením činí, čo považuje za vhodné.“

Svätý biskup Ignatij Brjančaninov (+1867)