Svätý biskup Teofan Zatvornik - Slovo na Vchod Hospodina do Jeruzalema - Kvetnú nedeľu

19.04.2019 08:53

Svätý biskup Teofan Zatvornik (1815 – 1894)

Svätý biskup Teofan Zatvornik (1815 – 1894)
 

Vchod Hospodina do Jeruzalema  - Kvetná nedeľa – 8./21. apríl 2019

Ktože len nebol vítať Hospodina, keď On slávnostne, ako cár, vchádzal do Jeruzalema, a kto vtedy nevzýval:  „Hosanna, Synovi Dávidovmu!“ No prešli len štyri dni, a ten istý národ, tým istým jazykom kričal: „Ukrižuj, ukrižuj Ho!“ Udivujúci zvrat! No čomu sa tu čudovať? Či my nerobíme to isté, keď po prijatí Svätých Tajín Hospodinovho Tela a Krvi, len čo vyjdeme z chrámu, zabúdame na všetko, i na svoju dobrú zbožnosť a milosť Božiu k nám, a odovzdávame sa tak predchádzajúcim skutkom lahodeniu samým sebe, najprv malým a potom aj veľkým, a možno že ešte skôr ako po štyroch dňoch, hoci aj nekričíme iným „ukrižuj!“, no sami v sebe križujeme Hospodina? A všetko toto vidí a trpí Hospodin! Sláva Tvojej dlhej trpezlivosti, Hospodine!

Svätý biskup Teofan Zatvornik (1815 – 1894): Myšlienky na každý deň roka

Preklad z ruštiny: o. Vladimír Mohorita