Svätý Ján Zlatoústy: Je niečo silnejšie než viera a modlitba?

19.09.2019 19:49

„Nič nie je silnejšie od viery, nič nie je rovné modlitbe.“

Svätý Ján Zlatoústy, arcibiskup konštantinopolský (+407)