Svätý Ján Zlatoústy: Zarmútil ťa niekto, urazil, vysmial?

06.08.2020 23:57

„Zarmútil ťa niekto, urazil, vysmial? Spomeň si, že aj ty robíš mnoho podobného vo vzťahu k iným, dokonca aj vo vzťahu k samotnému Vladykovi: odpusť a ospravedlň toho, kto ťa urazil.“

Svätý Ján Zlatoústy, arcibiskup konštantinopolský (+ 407)