Svätý Nikolaj Velimirović: Čo je vzburou proti Vôli Božej?

03.06.2020 08:32

"Netrpezlivosť je príčina každého rozčarovania. Netrpezlivosť je vzbura proti onomu "Nech bude Vôľa Tvoja".

Svätý Nikolaj Velimirović (+1956)