Svätý Serafím Sárovský: Nikdy neočakávajte a nežiadajte za lásku lásku

05.08.2020 10:59

„Nikdy neočakávajte a nežiadajte za lásku lásku, za pokoru pochvalu, za službu vďačnosť. Snažte sa ostať bez pozemských odmien, aby ste neprišli o odmeny nebeské.“

 

Svätý Serafím Sárovský (+ 1833)