Svätý Serafím Sárovský: Za koho vydať svoju dcéru?

30.07.2019 12:50

Svätý Serafím Sárovský (1754 - + 1833)

„Na otázku matky, za koho má vydať svoju dcéru, svätý ruský mních Serafim Sárovský (1754 - +1833) odpovedal: „Za toho, kto sa postí v stredu a v piatok.  Lebo ten, kto sa nepostí v stredu a v piatok, nie je pravoslávny, bez ohľadu na to, aké je jeho formálne vieroučné presvedčenie.“ Kto nie je verný v malom, ako bude verný vo veľkom?

o. Vladimír Mohorita