Svätý Varsanofij Optinský: Čo urobiť ihneď po prebudení sa?

14.11.2019 20:40

"Nech prvý pohyb, ktorý po prebudení sa urobíte, bude znamenie kríža, a prvé vaše slová nech budú slová Isusovej modlitby."

Svätý Varsanofij Optinský (+1913)

Slová Isusovej modlitby: "Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja hrišnaho."

V preklade z cyrilometodskej cirkevnej slovančiny:

"Hospodine Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym."